Podrobnosti záznamu

Název
    Parametry krasových kanálů a proudění v Česku na základě kvantitativních stopovacích zkoušek
Další názvy
    Flow and karst conduits parameters in the Czech Republic based on quantitative tracer tests
Autor
    Bruthans, Jiří
    Vojtěchová, Anna
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
Svazek/č.
    Č. 2010
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    flow
    hydrodynamic dispersion
    karst
    tracre test
Klíčové slovo
    Česku
    Kanálů
    Krasových
    Kvantitativních
    Parametry
    Proudění
    Stopovacích
    Základě
    Zkoušek
Abstrakt (česky)
   Výsledky 26 stopovacích zkoušek provedených v různých krasových oblastech ČR byly srovnány. Střední rychlost proudění dosahuje 0,1-12 km/den
Abstrakt (anglicky)
   Results of 26 tracer tests were compared in karst areas in the Czech Republic. Mean flow velocity rech 0,1 to 12 km/day
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012