Podrobnosti záznamu

Název
    Particularities of Alpide segments, tectonotypes, arcs and different flysch basins in the Western Carpathians
Údaj o odpovědnosti
    Michal Mahel
Autor
    Mahel, Michal
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 42, no. 3
Strany
    s. 131-138
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    flyš
    globální tektonika
    příkrov
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Alpide
    Arcs
    Basins
    Carpathians
    Different
    Flysch
    Particularities
    Segments
    Tectonotypes
    Western
Abstrakt (česky)
   V práci jsou diskutovány geotektonické poměry Západních Karpat, jejich odlišnosti od Východních Alp, tzv. tektonotypy, vztah střižných zón a obloukové stavby, geotektonické typy flyšových pánví
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012