Podrobnosti záznamu

Název
    Passive seismic experiment MOSAIC - a pilot study of mantle lithosphere anisotropy of the Bohemian Massif
Autor
    Achauer, U.
    Babuška, Vladislav
    Granet, M.
    Plomerová, Jaroslava
    Vecsey, Luděk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 4
Strany
    s. 541-560
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA205/04/0748, GA ČR3cav_un_auth*0000923
    Překlad názvu: Pasívní seismický experiment MOSAIC - pilotní studie plášťové litosférní anizotropie Českého masívu
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    mantle lithosphere
    seismic anisotropy
Klíčové slovo
    Anisotropy
    Bohemian
    Experiment
    Lithosphere
    Mantle
    Massif
    MOSAIC
    Passive
    Pilot
    Seismic
    Study
Abstrakt (česky)
   Předkládáme výsledky výzkumu seismické anizotropie Českého masívu modelované z dat zahuštěné sítě seismických stanic. Pozorujeme výraznou laterální a směrovou variabilitu polarizace rychlé vlny S a variabilitu zpoždění pomalejší ze štěpených vln. Tyto změny odpovídají variacím anizotropie rychlostí vln P určovaných z reziduálních sfér.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013