Podrobnosti záznamu

Název
    Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun
Údaj o odpovědnosti
    Josef K. Moravec
Další názvy
    A pathologic pygidium of the Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) from the Letná Formation of the Bohemian Ordovician in the Prague Basin (Barrandian)
Autor
    Moravec, Josef K.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 91, Příl. 8
Rok
    2006
Poznámky
    3 fot. v Příl. 8
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    55(1)
    562/569
    912
Skupina konspektu
    912
Předmětová skupina
    Barrandien
    exoskelet
    geologie regionální
    mapa geologická
    muzeum
    ordovik-střední
    paleontologie
    paleopatologie
    pražská pánev
    predace
    sbírka
    Trilobita
Geografické jméno
    Beroun (Česko)
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    12-41
    1845
    Barrandien
    Beroun
    Beyrich
    Clavigera
    českého
    Eccoptochile
    Letenského
    Ordoviku
    Pánvi
    Patologické
    Pražské
    Pygidium
    Souvrství
    Trilobita
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012