Podrobnosti záznamu

Název
    Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
Další názvy
    Pavlov VI: svrchnopaleolitická sídelní jednotka
Autor
    Čulíková, Věra
    Hladilová, Šárka
    Králík, Miroslav
    Novák, Martin
    Nývlt, Daniel
    Nývltová Fišáková, Miriam
    Svoboda, Jiří
    Zelinková, Michaela
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Antiquity
Svazek/č.
    Roč. 83, č. 320
Strany
    14
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Czech Republic, Danube, Upper Palaeolithic, Gravettian, settlement, mammoth, baked clay models
Klíčové slovo
    Living
    Palaeolithic
    Pavlov
    Unit
    Upper
    VI
Abstrakt (česky)
   Tato nově objevená a prozkoumaná lokalita definuje svrchnopaleolitickou sídelní jednotku sestávající z ohniště uprostřed plochy o průměru 5 m. Ačkoliv hlavním účelem sídliště bylo zřejmě zpracovávání mamotů, tak zde byly nalezeny zbytky i jiných druhů zvířat. Obyvatelé používali pazourkové nože, vyráběli kostěnné nástroje a modelovali jíl, na kterém se zachovaly otisky jejich prstů, otisky sobích chlupů a textilu. Pavlov VI představuje exemplární příklad základní sídelní jednotky, které tvořily celý sídelní klastr gravettských lidí ve střední Evropě.
Abstrakt (anglicky)
   This newly discovered and excavated site defines an Upper Palaeolithic activity unit consisting of a roasting pit at the centre of an area 5m across. Although the main task was the processing of two mammoths, there were numerous other wild animals in the assemblage. The occupants used flint knives, made bone tools and modelled in baked clay - on which they left their fingerprints, along with imprints of reindeer hair and textiles. Pavlov VI offers an exemplary picture of the basic living unit that made up the settlement clusters of the Gravettian people in Central Europe.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014