Podrobnosti záznamu

Název
    Pedběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
Další názvy
    Preliminary results of investigation of Neogene vertebrates from the Mokrá-Quarry site
Autor
    Ivanov, Martin
    Musil, Rudolf
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 89, č. 1
Strany
    14
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Amphibia
    Early Miocene
    Mammalia
    Moravian Karst
    Reptilia
Klíčové slovo
    Lokality
    Mokrá-lom
    Neogenních
    Obratlovců
    Pedběžné
    Výsledky
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   Nedávno objevené dvě fosiliferní pukliny na lokalitě Mokrá-lom poskytly bohatou faunu neogenních terestrických obratlovců: Chelotriton cf. paradoxus, Pelobates sp., Emydidae gen et sp. indet. (zřejmě Chrysemys sp.), Testudinidae gen et sp. indet. (zřejmě Testudo sp.), Emydidae nebo Testudinidae, cf. Ophisaurus sp., Varanus sp., Lacerta sp. (malá forma), Boidae gen et sp. indet. (velká forma), Bavarioboa cf. hermi, Coluber sp. 1, Coluber sp. 2, Colubrinae gen. et sp. indet., Natrix sp., Elapidae gen. et sp. indet., Vipera sp. 1 (skupina "orientálních zmijí"), Vipera sp. 2 (skupina "evropských zmijí"), Mustelidae gen et. sp. indet., Felidae gen. et sp. indet., Palaeochoreus cf. aurelianensis, Dorcatherium cf. guntianum, Dorcatherium sp., Arvicolidae gen. et sp. indet., ? Leporidae gen. et sp. indet. Bavarioboa cf. hermi je typickým členem spodnomiocenních hadích společenstev v oblasti střední Evropy.
Abstrakt (anglicky)
   Two fossiliferous carstic fissures have recently been discovered in Mokrá-Quarry containing abundant Neogene fauna of terrestrial vertebrates: Chelotriton cf. paradoxus, Pelobates sp., Emydidae gen et sp. indet. (probably Chrysemys sp.), Testudinidae gen et sp. indet. (probably Testudo sp.), unspecified Emydidae or Testudinidae, cf. Ophisaurus sp., Varanus sp., Lacerta sp. (small form), Boidae gen et sp. indet. (large form), Bavarioboa cf. hermi, Coluber sp. 1, Coluber sp. 2, Colubrinae gen. et sp. indet., Natrix sp., Elapidae gen. et sp. indet., Vipera sp. 1 (Oriental vipers group), Vipera sp. 2 (European vipers group), Mustelidae gen et. sp. indet., Felidae gen. et sp. indet., Palaeochoreus cf. aurelianensis, Dorcatherium cf. guntianum, Dorcatherium sp., Arvicolidae gen. et sp. indet., ? Leporidae gen. et sp. indet. Bavarioboa cf. hermi is a typical member of Early Miocene snake assemblages within the area of Central Europe
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012