Podrobnosti záznamu

Název
    Pedogeochemické mapování Prahy v rámci projektu URGE
Další názvy
    Geochemical Mapping of Prague City
Autor
    Buda, Jan
    Ďuriš, Miloslav
    Dušek, Karel
    Klomínský, Josef
    Poňavič, Michal
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. zima
Strany
    4
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Urban geochemistry, Urban soil, Prague
Klíčové slovo
    Mapování
    Pedogeochemické
    Prahy
    Projektu
    Rámci
    URGE
Abstrakt (česky)
   Projekt České geologické služby "Geochemické mapování hlavního města Prahy" představuje dílčí úkol celoevropského projektu URGE, který v současnosti řeší Expertní skupina geochemie sdružení EuroGeoSurvey. V rámci dílčího pražského projektu bylo v r. 2010 odebráno celkem 500 půdních vzorků. V r. 2012 ve druhé etapě řešení bylo ve 120 odebraných vzorcích provedeno stanovení obsahu vybraných stopových prvků. Dosavadní výsledky naznačují, že zásadní vliv na distribuci stopových prvků na území hlavního města Prahy má automobilová doprava. Další výzkumy, především stanovení obsahu stopových prvků ve zbývajících odebraných vzorcích, budou provedeny v nejbližších letech.
Abstrakt (anglicky)
   Geochemical Mapping of Prague City
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014