Podrobnosti záznamu

Název
    Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách
Další názvy
    Pegmatite of beryl-columbite type from Šejby, Novohradské hory highland, Czech Republic
Autor
    Breiter, Karel
    Pavlíček, Václav
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Pegmatite, beryl, Nb-Ta minerals, Moldanubicum, Czech Republic
Klíčové slovo
    Beryl-kolumbitového
    Horách
    Novohradských
    Pegmatit
    Šejb
    Typu
Abstrakt (česky)
   Severozápadně od Šejb v Novohradských horách byl lokalizován pegmatit beryl-columbitového typu a křemen-muskovitový metasomatit s columbitem. V pegmatitu byly vedle křemene, K-živce a muskovitu identifikovány beryl, zirkon, ferrocolumbit, ferrotantalit, ferrotapiolit a tranzitní fáze mezi ferrotantalitem a ferrotapiolitem.. Ve vzorcích z křemen-muskovitového metasomatitu byl nalezen hojný ferrocolumbit. Oba horninové typy lze pokládat za možný zdroj columbitových koncentrací v okolních vodotečích. Vzhledem k rozsahu a intenzitě šlichových anomálií je však nutno předpokládat existenci více dosud nenalezených těles podobného typu.
Abstrakt (anglicky)
   Pegmatite of beryl-columbite type from Šejby, Novohradské hory highland, Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014