Podrobnosti záznamu

Název
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
Další názvy
    Peraluminous granite from the southern edge Třebíč pluton
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 93, č. září
Strany
    17
Rok
    2008
Výraz tezauru
    peraluminous granites, enclaves, garnet, O and Nd-Sr isotopes, Třebíč pluton, Moldanubicum, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Granity
    Jižním
    Okraji
    Peraluminické
    Plutonu
    Třebíčského
Abstrakt (česky)
   Lom Královec na jižním okraji třebíčského masívu umožňuje studovat vztahy mezi durbachity a peraluminickými granity. Tělesa peraluminických granitů jsou na jižním okraji třebíčského masívu poměrně hojná. Tyto granity představují taveninu vzniklou dehydratačním tavením biotitu. Svým chemickým a mineralogickým složením se liší od většiny variských peraluminických granitů v moldanubiku. Během svého vzniku, nebo výstupu k povrchu však peraluminická tavenina interagovala s taveninou durbachitového složení. Mafické enklávy v granitech jsou výsledkem mixingu mezi korovou taveninou a taveninou durbachitového složení. Během krystalizace granitů se uvolňovala fluida, která reagovala s okolními durbachity. Výsledkem tohoto procesu jsou několik metrů až několik desítek metrů mocné zóny v nichž byly amfiboly nahrazeny biotitem. Během závěrečných stádií krystalizace těchto granitů se také uvolnilo malé množství zbytkové taveniny.
Abstrakt (anglicky)
   Peraluminous granite from the southern edge Třebíč pluton
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014