Podrobnosti záznamu

Název
    Perception and public opinion of wind power plants
Autor
    Frantál, Bohumil
    Kallabová, Eva
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Geography in Czechia and Slovakia
Strany
    S. 139-143
Poznámky
    Projekt: KJB700860801, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Vnímání a postoje veřejnosti k větrným elektrárnám
    Rozsah: 4 s.82009500
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    NIMBY syndrom
    perception
    public acceptance
    wind power
    wind turbines
Klíčové slovo
    Opinion
    Perception
    Plants
    Power
    Public
    Wind
Abstrakt (česky)
   Ačkoliv výzkumy veřejného mínění prokazují obecně vysokou míru podpory využívání obnovitelných zdrojů energie včetně větrných elektráren, tato podpora významně klesá ve vztahu ke konkrétním projektům jejich výstavby. Tento fenomén bývá nejčastěji vysvětlován tzv. NIMBY syndromem označujícím skutečnost, že lidé podporují určitou myšlenku v obecné rovině, ale brání se její realizaci v rámci vlastní lokality. Cílem příspěvku je zhodnotit kontextuální, politicko-institucionální, sociální a další faktory stojící v pozadí NIMBY postojů a poukázat na to, že opozice vůči větrným elektrárnám má většinou složitější, multidimenzionální a sociálně konstruovanou podstatu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012