Podrobnosti záznamu

Název
    Periglaciální procesy u Přibic v Dyjsko-svrateckém úvalu
Údaj o odpovědnosti
    Tadeáš Czudek, Pavel Havlíček
Autor
    Czudek, Tadeáš
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Československé geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 95, č. 1
Strany
    s. 55-57
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Sbor. Čs. geogr. Společ.
Předmětová skupina
    eroze
    glaciály
    hydrodynamika
    mrzlota
    periglaciál
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    štěrkopísek
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Přibice
Klíčové slovo
    Dyjsko-svrateckém
    Periglaciální
    Procesy
    Přibic
    úvalu
Abstrakt (česky)
   Úložné poměry fluviálních sedimentů ve štěrkovně u Přibic jsou druhotné, tzn. že byly deformovány až po vzniku. Deformace souvisí jednak s promrzáním a táním spodnobadenských sedimentů, jednak s promrzáním a táním svrchních fluviálních uloženin v chladném periglaciálním prostředí. Štěrky a písky náplavového kužele sedimentovaly původně na značně rovnějším povrchu vápnitých jílů spodního badenu. Nerovnoměrné zvětšování objemu jílů v době promrzání a tání způsobilo zprohýbání nadložních vrstev a vytlačení jílů do dnešní pozice. Současný téměř rovný povrch náplavového kužele je erozního původu a vznikl až po hlavní fázi kryogenních procesů koncem pozdního glaciálu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012