Podrobnosti záznamu

Název
    Perlity stredoslovenských neovulkanitov
Údaj o odpovědnosti
    Zuzana Hroncová
Další názvy
    Perlite in the Central Slovakian neovolcanic area
Autor
    Hroncová, Zuzana
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 6
Strany
    s. 561-564
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    expandační suroviny
    ryolit
    středoslovenské neovulkanity
    technologické vlastnosti
    technologické zkoušky
    vlastnosti technologické
    zkoušky technologické
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Jastrabá
    Lehotka pod Brehmi
Klíčové slovo
    Neovulkanitov
    Perlity
    Stredoslovenských
Abstrakt (česky)
   Je popsáno ložisko perlitu Jastrabá, připravované do těžby. Dále se uvádí chemické složení a fyzikálně-mechanické vlastnosti suroviny pro výrobu expandovaného perlitu, která se v současné době těží na ložisku Lehotka.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012