Podrobnosti záznamu

Název
    Permeability a porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing
Autor
    Šperl, Jan
    Trčková, Jiřina
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geodynamica et geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 1
Strany
    s. 41-47
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: IAA2119402, GA AV ČR
    Překlad názvu: Propustnost a pórovitost hornin a jejich vztah určený na základě laboratorních zkoušek
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    laboratory test
    permeability
    porosity
Klíčové slovo
    Based
    Laboratory
    Permeability
    Porosity
    Relationship
    Rocks
    Testing
Abstrakt (česky)
   Na vzorcích různých typů hornin byla zjišťována propustnost a pórovitost a diskutován jejich vztah, který je ovlivněn dalšími vlastnostmi studovaných hornin.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012