Podrobnosti záznamu

Název
    Permeability and transmissivity of near surface rock zone in the western tract of the West Carpathian Flysch Belt
Další názvy
    Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát