Podrobnosti záznamu

Název
    Permeability of Carboniferous sediments of the Upper Silesian Basin to gas under the triaxial state of stress
Další názvy
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti