Podrobnosti záznamu

Název
    Permian ignimbritic rhyolite on Tachov Hill near Doksy, N-Bohemia
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 71, no. 2
Strany
    p. 145-150
Rok
    1996
Poznámky
    2 obr., 4 fot., 1 tab., 8 diagr., 16 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    analýza hornin
    chemické vlastnosti
    česká křídová pánev
    České středohoří
    fonolit
    ignimbrit
    paleozoikum
    ryolit
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Doksy (Česká Lípa)
Klíčové slovo
    Doksy
    Hill
    Ignimbritic
    N-Bohemia
    Near
    Permian
    Rhyolite
    Tachov
Abstrakt (anglicky)
   A hitherto unknown Late P/aleozoic ignimbritic rhyolite of probably Autunian age has been discovered in the NW-wall of the phoholite quarry on Tachov Hill near Doksy. The rock cropsout along a fault separating the phonolite from the adjacent Upper Cretaceous sandstone in the form of a 120 m long and up to 25 m thick lense. It is situated in the NE promontory of the hidden Permocarboniferous Roudnice Basin on the regionally pronounced Maršovice-Bezděz elevation in the basement underneath the Bohemian Cretaceous Basin. The ignimbrite has a high-K subalkaline composition and its normalized REE-patterns show a strong negative Eu-anomaly. The occurrence is the sole surface outcrop of Permocarboniferous not only in the hidden Roudnice Basin but in the wide surroundings of Česká Lípa and in the whole 200 km axial zone of the Bohemian Cretaceous Basin from Děčín in the NW to Svitavy in the SE
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012