Podrobnosti záznamu

Název
    Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
Autor
    Bosák, Pavel
    Lang, Miloš
    Lloyd, F. E.
    Novák, Jiří Karel
    Pešek, J.
    Seckendorff, von, V.
    Štěpánková-Svobodová, Jana
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Chemie der Erde-Geochemistry
Svazek/č.
    Roč. 66, č. 1
Strany
    s. 37-56
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: IAA3013903, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Permokarbonský vulkanismus v pozdně variských kontinentálních pánvích Českého masivu (Česká republika), geochemická charakteristika
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    continental basin
    crustal anatexis
    Permo-Carboniferous
    Sr-Nd isotopes
    underplating
    volcanics
Klíčové slovo
    Basins
    Bohemian
    Characteristic
    Continental
    Czech
    Geochemical
    Late
    Massif
    Permo-Carboniferous
    Republic
    Variscan
    Volcanism
Abstrakt (česky)
   V Českém masívu byla ověřena přítomnost rozsáhlého permokarbonského vulkanismu. Vulkanity pozdně karbonského i ranně permského stáří se složením pohybují od vyloženě subalkalických (vápenato-alkalická až tholeiitická) z okrajů konvergentních desek k přechodným až alkalickým vnitrodeskového charakteru. Vulkanity obou episod se liší intensitou ochuzení o Nb, Sr a P a částečně též v izotopových charakteristikách.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012