Podrobnosti záznamu

Název
    Permokarbon Ga'arské deprese v Západní poušti Iráku
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Prouza
Další názvy
    Permo-Carboniferous of the Ga'ara depression in the Western Desert in Iraq
Autor
    Prouza, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 11
Strany
    s. 336-338
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr., 12 fot. + 2
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    datování
    karbon
    litologie
    nerostné suroviny
    perm
    poušť
    sedimentace
    sedimenty jezerní
Geografické jméno
    Irák
Klíčové slovo
    Deprese
    Ga'arské
    Iráku
    Permokarbon
    Poušti
    Západní
Abstrakt (česky)
   Sedimentace ga'arského souvrství je charakterizována relativně rychlými faciálními změnami, známkami častého přerušování sedimentace a následné eroze, přítomností fosilních zvětralinových poloh a čočkovitých poloh Fe-rud a absencí karbonátů. Většina sedimentů neobsahuje fosilní zbytky /s výjimkou bioglyfů/, hojnější jsou petrifikované rostlinné osy. Klastika byla vícekrát redeponována a živce rozloženy. Na sedimentaci se v menší míře podílely i plošné splachy a eolická činnost. Uhelné slojky se vyskytují zcela lokálně, takže nemají žádný hospodářský význam. Z nerostných surovin gáarského souvrství mají význam jen železné rudy a keramické jíly
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012