Podrobnosti záznamu

Název
    Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Bezák, Igor Broska, Patrik Konečný, Igor Petrík, Jan Košler
Další názvy
    Permian magmatic complex in Northern Veporicum: Interpretation of new datings of acid magmatites
Autor
    Bezák, Vladimír
    Broska, Igor
    Konečný, Patrik
    Košler, Jan, 1965-
    Petrík, Igor
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 40, č. 3-4
Strany
    s. 127-134
Rok
    2008
Poznámky
    1 obr., 2 diagr., 2 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Miner. Slov.
Klasifikační znak
    550.9
    551.2
    552
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    datování U/Pb
    datování U/Th/Pb
    geologie regionální
    granitoidy
    horniny magmatické
    monazit
    paleozoikum-svrchní
    tektonika zlomová
    Západní Karpaty
    zirkon
    zóna střižná
Geografické jméno
    Slovensko
Klíčové slovo
    Datovaní
    Interpretácia
    Komplex
    Kyslých
    Magmatický
    Magmatitov
    Nových
    Permský
    Severnom
    Veporiku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 4. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012