Podrobnosti záznamu

Název
    Perovskite from the Miedzyrzecze sill near Bielsko-Biala in the Polish Carpathians (The type area of the teschenite association)
Údaj o odpovědnosti
    Roman Wlodyka, Lukasz Karwowski
Další názvy
    Perowskit z sillu w Miedzyrzeczu kolo Bialska-Bialej w polskich Karpatach fliszowych (obzar typowy asocjacji cieszynitowej)
Autor
    Karwowski, Lukasz
    Wlodyka, Roman
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Archiwum Mineralogiczne
Svazek/č.
    Vol. 53, no. 1-2
Strany
    p. 109-130
Rok
    2000
Poznámky
    9 obr., 6 fot., 6 tab., 2 s. bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Arch. mineral. (Warszawa)
Předmětová skupina
    chemismus minerálů
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hydrotermální alterace
    inkluze
    krystalová struktura
    perovskit
    sill
    spinel
    tavenina
    těšinit
    vzácné zeminy
    zonálnost krystalu
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Polsko-Katowice
Klíčové slovo
    Area
    Association
    Bielsko-Biala
    Carpathians
    Miedzyrzecze
    Near
    Perovskite
    Polish
    Sill
    Teschenite
    Type
Abstrakt (anglicky)
   For the first time perovskite has been observed in the western part of the Polish Flysch Carpathians, in the olivine glimmerite sill of the Bielsko-Biala vicinity. Perovskite and titaniferous magnetite belong to the latest minerals, filling the interstices between diopside and phlogopite. Detailed investigations: chemical and thermal analysis, X-ray diffraction as well as infrared and gamma spectroscopy, indicated that the studied perovskite is almost pure CaTiO3 (perovskite sensu stricto) containing only 2.60 to 4.20 wt. per cent REE2O3, 2.40 to 3.60 wt. per cent Nb2O5, 0.40 to 1.20 wt. per cent Fe2O3 and 0.80 to 1.10 wt. per cent Na2O. The unit cell parameters and tilt angle of the (Ti, Nb, Fe)06 octahedra are very similar to those typical of the perovskite specimens from other alkaline ultrabasic complexes. Total homogenization of several melt inclusions was achieved at about 1000°C; trapped phases (probably pyrrhotite or chalcopyrite) did not dissolve in the melt inclusion filling.
   
   The observed formation of titanite or titaniferous garnets replacing perovskite was controlled by a low leach rate of calcium from perovskite structure and a high activity of SiO2 in hydrothermal fluids. The leaching of Nb and LREE elements, stimulated by perovskite fracturing, was caused by CO2-bearing fluids
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012