Podrobnosti záznamu

Název
    Perspektivy využití alkalických neovulkanitů Českého masívu
Údaj o odpovědnosti
    Jan Árendarik, Jiří Jiránek
Další názvy
    Perspective utilization of alkaline neovolcanic rocks of the Bohemian Massif
Autor
    Árendarik, Jan
    Jiránek, Jiří
    Štěpánková, Jana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Technologie, geochemie
Svazek/č.
    Roč. 24
Strany
    s. 9-29
Rok
    1989
Poznámky
    3 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Technol. Geochem.
Klasifikační znak
    62.002.3
Předmětová kategorie
    bauxit, Al-jíly
    čediče a jejich paleovulkanické ekvivalenty
    Doupovské hory, České středohoří
    technologie a úpravnictví nerostných surovin
    výlevné horniny "bez křemene" a foidů
    výlevné horniny s foidy
Klíčové slovo
    Alkalických
    Českého
    Masívu
    Neovulkanitů
    Perspektivy
    Využití
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012