Podrobnosti záznamu

Název
    Petroarcheologický výzkum raně středověké keramiky z Mikulčic-Valů (34-23, Břeclav)
Údaj o odpovědnosti
    Jitka Dvorská
Další názvy
    Petroarchaeological reserach of Early Medieval ceramics from Mikulčice-Valy
Autor
    Dvorská, Jitka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 2
Strany
    s. 107-109
Rok
    1995
Poznámky
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Předmětová skupina
    kvartér
    mineralogie technická
    neogén
    sedimentace fluviální
    suroviny keramické
    vídeňská pánev
    zdroje nerostných surovin
Předmětová kategorie
    petroarcheologie
    technická mineralogie
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mikulčice
Klíčové slovo
    34-23
    Břeclav
    Keramiky
    Mikulčic-Valů
    Petroarcheologický
    Raně
    Středověké
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012