Podrobnosti záznamu

Název
    Petrochémia paleozoických metabazitov z oblasti Rudnian
Údaj o odpovědnosti
    Silvester Pramuka
Další názvy
    Petrochemistry of Paleozoic metabasites of the Rudňany area (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia)
Autor
    Pramuka, Silvester
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 3
Strany
    s. 267-273
Rok
    1989
Poznámky
    7 obr., 1 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    experimentální petrografie a modelování
    horniny vzniklé metamorfózou bazických hornin
    paleozoikum
    Slovenské rudohorie
Klíčové slovo
    Metabazitov
    Oblasti
    Paleozoických
    Petrochémia
    Rudnian
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012