Podrobnosti záznamu

Název
    Petrochemické typy granitoidů v jižní části středočeského plutonu
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Machart
Další názvy
    Chemical types of granitoids in the southern part of the Central Bohemian Pluton
Autor
    Machart, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Horniny ve vědách o Zemi
Strany
    s. 107-116
Poznámky
    4 obr., 3 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    analýza sdružovací
    chemismus hornin
    diagram petrochemický
    granitoidy
    konference
    středočeský pluton
    vápenato-alkalický typ
Geografické jméno
    Blatná (Strakonice)
    ČR-Čechy
    Klatovy
    Písek
    Sedlčany (Příbram)
Klíčové slovo
    části
    Granitoidů
    Jižní
    Petrochemické
    Plutonu
    Středočeského
    Typy
Abstrakt (anglicky)
   Five types of granitoids (A to E) were defined according to the cluster analysis of 104 silicate analyses of calc-alkali granitoids in the southern part of the Central Bohemian Pluton. The basicity and mafic index of the rocks continuously increase from the most felsic type A to the most mafic type E. According to clustering, light coarse-grained and porphyritic granitoids from the Chanovice apophysis correspond to the marginal granite. The Těchnice granidiorite is closely related to the most extended Blatná granodiorite. Another homogenous group consists of the dark facies of Blatná granodiorite, light variety of the Červená granodiorite from the transitional zone, the Klatovy granodiorite and light varieties of the Kozárovice and Vltava granodiorite. Sedlec granodiorite and dark varieties of the Kozárovice and Vltava quartz-monzodiorite have an extreme position (see dendrogram in Fig.1).
   The balanced content and ratio of alkalies (k-value of about 0,43) are characteristic of all types studied. From this point of view they belong to a petrochemically homogenous group. The composition of parenatal magma of the group probably corresponds to that of the homogenous Blatná granodiorite. The basicity and mafic index increasing towards type E may be explained by contamination of perenatal magma by biotite-rich rocks of monzogabbroic character. The most felsic rocks of type A may have formed by differentiation or may be products of an accumulation of alkali-feldspar megacrysts. According to the trend analysis, it is necessary to seek sources of contamination along the S and E contact of the pluton with the Moldanubicum and along the NW contact of the Klatovy apophysis with the Upper Proterozoic, as well as within the area of the Central Bohemia "Islet zone"
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012