Podrobnosti záznamu

Název
    Petrochemistry of Variscan granitoids of Central Europe: Correlation of Variscan granitoids of the Tisia and Pelsonia Terranes with granitoids of the Moldanubicum, Western Carpathian and Southern Alps. A review: Part I
Autor
    Buda, G.
    Koller, F.
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Geologica Hungarica
Svazek/č.
    Roč. 47, 2-3
Strany
    s. 117-138
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: 0181/1999, FKFP, HU
    Projekt: T023762, OTKA, HU
    Projekt: T037595, OTKA, HU
    Překlad názvu: Petrochemie variských granitoidů střední Evropy: Korelace variských granitoidů teránů Tisia a Pelsonia s granitoidy moldanubika, Západních Karpat a Jižních Alp. Revue: Část I
    Rozsah: 22 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Central Europe
    paleogeographic reconstruction
    Variscan granitoids
Klíčové slovo
    Alps
    Carpathian
    Central
    Correlation
    Europe
    Granitoids
    Moldanubicum
    Pelsonia
    Petrochemistry
    Review
    Southern
    Terranes
    Tisia
    Variscan
    Western
Abstrakt (česky)
   Tři hlavní skupiny (A-C) středoevropských variských granitoidů mohou být vyčleněny na základě petrologických a geochemických dat: A. Nízce draselné, vysoce sodné, vápenato-alkalické, alkalicko-vápenaté, meta/peraluminosní, I-a S-typy, trondhjemitické (slabě granodioritické)suity. B. Vysoce-draselné, vysoce-hořečnaté, vápenato-alkalické, metaluminosní, I-typy monzonitické suity granitoidů s malými lamprofyrickými, ultradraselnými, Mg-bohatými intrusemi. C. Peraluminosní, S-nebo S/A-typy granodioritové-suity, malé intruse K-subalkalického a alkalického charakteru. Nejméně stabilní část variského orogenního pásu se nachází v místech, kde se vyskytují vysoce draselné, hořečnaté vápenato-alkalické granitoidy a ultradraselné intruse. Tvoří nejvnitřnější část variského pásu; pouze terán Tisia mse vyskytuje v alochtonní pozici, která vznikla z moldanubické zóny a od ní zcela oddělená od doby střední křídy
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012