Podrobnosti záznamu

Název
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masívu
Další názvy
    Petrophysical and geomechanical properties of rock specimens of the Melchov massif
Autor
    Chlupáčová, Marta
    Hanák, Jaromír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2007
Výraz tezauru
    granites, Melechov massif,density, porosity,radioactivity,magnetic properties, velosity,geomechanical parmetrs, statistical evaluation
Klíčové slovo
    Geomechanické
    Hornin
    Masívu
    Melechovského
    Petrofyzikální
    Vlastnosti
    Vzorků
Abstrakt (česky)
   Na sérii vrtů v oblasti Melechovského masívu byly testovány metody vhodné pro vyšetřování úložišť radioaktivních odpadů. Z petrofyzikálních metod bylo využto měření hustotních parametrů, pórovitosti, radioaktivity a magnetické suceptibility. Byly zkoumány vzorky hornin granitoidů typu Lipnice, Melechov a Kouty. Rychlosti šíření elastických vln, stejně jako rezistivita byla měřena na vybrané kolekci vzorků. Pro stukturní účely byla měřena anisotropie magnetické suceptibility a u několika vzorků byla provedena termomagnetická analýza. Z geomechanických vlastností byl stanoven Yangův modul pružnosti, Poissonova konstanta, válcová pevnost a lomové houževnatosti. Hodnoty byly statisticky a graficky vyhodnoceny.
Abstrakt (anglicky)
   Petrophysical and geomechanical properties of rock specimens of the Melchov massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014