Podrobnosti záznamu

Název
    Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a.s., v Praze-Kbelích (12-243 Praha-sever)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří K. Novák, Marcela Svobodová, Luděk Minařík
Další názvy
    Petrophysical characteristics of the contaminated shallow aquifer in the basement of the factory PAL INTERNATIONAL, Inc., in Praze-Kbelích
Autor
    Minařík, Luděk
    Novák, Jiří K.
    Svobodová, Marcela
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 173-175
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr., 12 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    cenoman
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    křída-svrchní
    látky znečišťující
    mikrofosílie
    turon
    vlastnosti fyzikální
    vltavo-berounský faciální vývoj
    zvodnělý kolektor s hladinou napjatou
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Praha-Kbely
Klíčové slovo
    12-243
    Charakteristika
    INTERNATIONAL
    Kontaminované
    PAL
    Petrofyzikální
    Podloží
    Praha-sever
    Praze-Kbelích
    Svrchní
    Závodu
    Zvodně
Abstrakt (anglicky)
   The multi-layered shallow aquifer identified by drilling into the basement of the factory in Prague-Kbely corresponds to upper loess, middle marlstone regolith, and lowennost siltstone units (based on petrography and particle-size analysis). These units and frequent changes in the hydraulic boundaries level within the marlstone regolith control the recharge and vertical leakage of water and contaminants, such as chlorinated hydrocarbon solvents and heavy metals (Cu, Cd, Cr, Ni, Pb, Zn). Selected cores were examined for /i/ particle-size distribution and inferred hydraulic conductivity, /ii/ adsorption capability for exchangeable cations, /iii/ heavy metal leaching as well as (iv) for concentrations of chlorinated ethylenes, mainly TCE, cis-DCE and TeCE (DNAPL). Bedrock paleorelief and lower permeability media explain the varying patterns of the preferred flow paths and pools of DNAPL contaminants.
   The Lower Turonian age of the pre-Quaternary sequence is supported by micropaleontological investigation of blue-grey siltstone enriched in organic carbon
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012