Podrobnosti záznamu

Název
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Ondra, Jaromír Hanák, Jozef Salaj
Další názvy
    Petrophysical correlation between Mesozoic and Paleogene Formations of some boreholes in the West Carpathians
Autor
    Hanák, Jaromír
    Ondra, Pavel
    Salaj, Jozef
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 5
Strany
    s. 437-442
Rok
    1990
Poznámky
    2 tab., 1 sch.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza multivariační
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    flyšové pásmo Západních Karpat
    mesozoikum
    paleogén
    paleogén horehronského podolí
    petrofyzika
    profil vrtný
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Karpatech
    Korelace
    Mezozoických
    Některých
    Paleogenních
    Petrofyzikální
    Souvrství
    Vrtů
    Západních
Abstrakt (česky)
   Studie uvádí některé výsledky petrofyzikální korelace souvrství v některých vrtech, které zastihly bradlové pásmo, centrální Karpaty a paleogén podtatranské skupiny. K tomu účelu bylo použito asi 1400 hodnot petrofyzikálních parametrů, které byly laboratorně měřeny na vrtných jádrech a počítačově zpracovány multivariačními statistickými metodami. Do hodnocení byla zahrnuta mineralogická hustota, střední magnetická susceptibilita a obsahy thoria a draslíku. Geologické veřejnosti se předkládají data o petrofyzikální příbuznosti jednotlivých stratigrafických intervalů, která jsou výsledkem netradičního, relativně objektivního studia fyzikálních vlastností hornin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012