Podrobnosti záznamu

Název
    Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina (14-42 Rýmařov)
Údaj o odpovědnosti
    Marta Chlupáčová, Jaroslav Aichler, František Hrouda, Vladimír Žáček
Další názvy
    Petrophysical verification of magnetic anomalies on the map sheet 14-423 Libina
Autor
    Aichler, Jaroslav, 1955-2008
    Chlupáčová, Marta
    Hrouda, František
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 28-30
Rok
    2000
Poznámky
    4 obr., 8 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    anomálie magnetická
    geologie regionální
    krystalinikum
    magnetická susceptibilita
    mapa geologická
    metamorfika
    radioaktivita
    silesikum
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Libina (Šumperk)
Klíčové slovo
    14-42
    14-423
    Anomálií
    Libina
    Listu
    Magnetických
    Mapy
    Ověřování
    Petrofyzikální
    Rýmařov
Abstrakt (anglicky)
   Magnetic susceptibility was measured in site using kappameter KT-5 in the vicinity of Nový Malín and Libina during geological mapping. After verifying magnetic anomalies, magnetic metatonalites, phyllonites, metaaplites, amphibolites, mica schists and chloritoid-bearing rocks were sampled and magnetic properties were measured in the lab of the AGICO Ltd. Magnetite, oxidized to maghemite in places, is the main carrier of magnetization. The irregular growth of the magnetite in both Devonian and Pre-Devonian rocks may indicate the important role of the late tectonometamorphic Variscan processes, connected with the high activity of fluids, which run under conditions of the decrease of the metamorphic intensity from the amphibolite to the greenschist facies
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012