Podrobnosti záznamu

Název
    Petrogenesis and geochemistry of mafic rocks from the Kutná Hora Crystalline Complex and the neighbouring part of the Rataje Micaschist Zone
Údaj o odpovědnosti
    Jiří K. Novák, Helena Vrbová
Autor
    Novák, Jiří K.
    Vrbová, Helena
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geolines
Svazek/č.
    Vol. 4
Strany
    p. 1-41
Rok
    1996
Poznámky
    10 obr., tab., 4 s.bibl.
Předmětová skupina
    amfibolit
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    eklogit
    kutnohorské krystalinikum
    minerály horninotvorné
    petrogeneze
    podmínky P-T
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kutná Hora
    Ledečko (Kutná Hora)
    Plaňany (Kolín)
    Vlastějovice (Kutná Hora)
    Žleby (Kutná Hora)
Klíčové slovo
    Complex
    Crystalline
    Geochemistry
    Hora
    Kutná
    Mafic
    Micaschist
    Neighbouring
    Petrogenesis
    Rataje
    Rocks
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   Metabasite intercalations related to the major allochtonous units of the Kutná Hora Crystalline Complex (KHCC), the Rataje Micaschist Zone and the para-autochtonous Varied Group of Moldanubicum have been compared in terms of their petrology and major-, trace-, and rare earth element geochemistry. Attention is also focused on in tectonomagmatic affinities of the retrograded eclogite, garnetiferous amphibolite, massive-, striped-, and banded amphibolites as indicators of past plate tectonic setting, and to the igneous protolith. After a brief description of the petrography and mineral chemistry of the main metabasic rock types, some data on geothermobarometry are presented. In places, the amphibolite juxtaposition with a high-pressure retrograded eclogited bodies, predominantly in the uppermost Gföhl Terrane, provides further evidence that complicated tectonometamorphic evolution is indicative of complex uplift tectonics for the KHCC
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012