Podrobnosti záznamu

Název
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák
Další názvy
    Petrographic characterization of the Vrbno Group rocks in the area of polymetallic deposit Oskava (North Moravia)
Autor
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Svazek/č.
    Roč. 32
Strany
    s. 55-69
Rok
    1993
Poznámky
    3 diagr., 1 tab., 21 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    chemické vlastnosti
    metamorfika
    rudy barevných kovů
    silesikum
    struktury hornin a minerálů
    textury
Předmětová kategorie
    vrbenská skupina
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Oskava
Klíčové slovo
    Charakteristika
    Hornin
    Ložiska
    Oskava
    Petrografická
    Polymetalického
    Prostoru
    Skupiny
    Vrbenské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012