Podrobnosti záznamu

Název
    Petrografická charakteristika kulmských (?) drob z jihlavské brázdy (23-24 Měřín)
Údaj o odpovědnosti
    Lubomír Maštera, Marta Veselá
Další názvy
    Petrographic characterization of Culmian (?) graywackes from the Jihlava Furrow (Moldanubicum)
Autor
    Maštera, Lubomír
    Veselá, Marta
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 4
Strany
    s. 69-70
Rok
    1997
Poznámky
    2 obr., 9 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    brázda
    droba
    karbon-spodní
    mladší paleozoikum brázd
    moldanubikum západní Moravy
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Dobronín (Jihlava)
    Jihlava
    Měšín (Jihlava)
Klíčové slovo
    23-24
    Brázdy
    Charakteristika
    Drob
    Jihlavské
    Kulmských
    Měřín
    Petrografická
Abstrakt (anglicky)
   Remnants of unmetamorphosed grewackes at the scree were found by Veselá (1970) within the Jihlava Furrow (Variegated Series of Moldanubicum). The primary site of graywackes was not proved yet. The submitted paper brings petrographic analyses completed with graphic presentation and petrofacial evaluation. The graywackes composition is very similar to clastics of the Myslejovice Formation (Upper Viséan) of the Drahany Culm
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012