Podrobnosti záznamu

Název
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov
Další názvy
    Petrological characteristics of sediments of the Magura Flysch at the map-sheet Holešov
Autor
    Gilíková, Helena
    Otava, Jiří
    Stráník, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
Svazek/č.
    Roč. 9, č. září
Strany
    4
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Upper Cretaceous, Paleogene, Turbidites, lithology, thin sections, heavy minerals
Klíčové slovo
    25-312
    Charakteristika
    Flyše
    Holešov
    Listu
    Magurského
    Mapy
    Petrografická
    Sedimentů
Abstrakt (česky)
   Článek hodnotí petrografické rozdíly jednotek v rámci magurského flyše na základě výbrusů a asociací těžkých minerálů
Abstrakt (anglicky)
   Petrological characteristics of sediments of the Magura Flysch at the map-sheet Holešov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014