Podrobnosti záznamu

Název
    Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty
Údaj o odpovědnosti
    Anna Mihaliková
Další názvy
    Petrographic classification of intrusive bodies according to the matrix composition
Autor
    Mihaliková, Anna
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 47-49
Poznámky
    1 tab.
Předmětová skupina
    horniny žilné
    intruze
    klasifikace
    porfyry
    středoslovenské neovulkanity
Geografické jméno
    Banská Štiavnica
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Hmoty
    Intruzívnych
    Klasifikácia
    Petrografická
    Telies
    Základě
    Základnej
    Zloženia
Abstrakt (česky)
   V centrální části štiavnické vulkanické struktury v subvulkanické až intravulkanické úrovni vystupuje komplex intruzí různých tvarů: dajky, silly, nepravidelné intruze, štoky. Je tvořen horninami řady dioritový - křemenný dioritový - granodioritový porfyr. Detailnější klasifikace byla provedena na základě složení základní hmoty, neboť obsah vyrostlic je velmi variabilní. Diskuse prokázala účelnost klasifikace, zejména vzhledem k potřebě vyhodnocování prospekčních prací při nedostatku silikátovách analýz
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012