Podrobnosti záznamu

Název
    Petrografické a geotechnické zhodnocení krystalinika ostrohu Jezeří
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Bejšovec
Další názvy
    Geotechnical evaluation of crastalline complex of bill Jezeří on the basis of research results
Autor
    Bejšovec, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj SHD
Svazek/č.
    Č. 1
Strany
    s. 54-63
Rok
    1992
Poznámky
    10 tab., 9 bibl.
    Anglické, německé a ruské resumé
    Zkr. název ser.: Zprav. SHD.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    fyzikální vlastnosti hornin
    granit
    krušnohorské krystalinikum
    rula
    těžba povrchová
    vlastnosti fyzikální
    vlastnosti mechanické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Jezeří
Klíčové slovo
    Geotechnické
    Jezeří
    Krystalinika
    Ostrohu
    Petrografické
    Zhodnocení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012