Podrobnosti záznamu

Název
    Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí)
Další názvy
    The petrographic composition of the fluvial gravels in the Dyje alluvial plain (Zaječí CEMEX gravel pit)
Autor
    Buriánek, David
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Cenozoic, Quaternary, Petrography, fluviatile sediments, Palaeogegraphy
Klíčové slovo
    Bývalá
    CEMEX
    Dyje
    Fluviálních
    Nivě
    Petrografické
    Písčitých
    Složení
    štěrků
    Těžebna
    Zaječí
Abstrakt (česky)
   Ve fluviálních písčitých štěrcích nivy Dyje převažují ortoruly, granulity, kvarcity, garnodiority; převažují křemen a kvarcity. Transport byl z Moldanubika a brněnského masivu a Moravika.
Abstrakt (anglicky)
   The petrographic composition of the fluvial gravels in the Dyje alluvial plain (Zaječí CEMEX gravel pit)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014