Podrobnosti záznamu

Název
    Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    Petrographic investigation of Tertiary volcanics on map sheet 02-224 Varnsdorf and 02-242 Dolní Podluží, northern Bohemia
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 22-24
Rok
    2000
Poznámky
    3 obr., 7 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    alkalický typ
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    geologie regionální
    horniny vulkanické
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    mapa geologická
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Dolní Podluží (Děčín)
    Varnsdorf (Děčín)
Klíčové slovo
    02-22
    02-24
    02-224
    02-242
    Bor
    Čechách
    Dolní
    Listech
    Nový
    Petrografický
    Podluží
    Severních
    Terciérních
    Varnsdorf
    Vulkanitů
    Výzkum
Abstrakt (anglicky)
   Although the studied area is situated on the periphery of the North Bohemian alkaline sub-province, the amount of volcanic bodies is very large here. The rock set is markedly bimodal (Fig. 1) with phonolitic + trachytic and basaltoid sub-sets. According to chemical classification (Fig. 2), phonolites are much more abundant than trachytes. The scatter of chemistry of the basaltoid sub-set is larger in comparison with the former one. It consists mainly of tephrites and basanites, less of foidites, alkali basalts, trachybasalts, trachyandesites and polzenites. Not very frequent volcanoclastics are confined to basaltoids and they split into tuffs + tuffites and pipe breccias. Subvolcanic rocks of plutonitic appearance, known from the central part of the sub-province, as well as alkaline lamprophyres and trachyandesites are missing. Ultramafic nodules occur scarcerly.
   Nepheline and/or analcime are the most common foids, minerals of the sodalite group are present in subordinate amount and leucite is absent, even when K2O abundances are comparatively high (Fig. 3)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012