Podrobnosti záznamu

Název
    Petrografický výzkum valounového souboru z Mušova
Další názvy
    Petrographic investigation of the pebble collection from Mušov
Autor
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2009
Zdrojový dokument - monografie
    Valoch, K. (ed.): Mušov I. Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě.
Poznámky
    Počet výtisků: 300
Výraz tezauru
    artefacts
    geofacts
    pebble collection
    the oldest settlement of the Czech Republic
Klíčové slovo
    Mušova
    Petrografický
    Souboru
    Valounového
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Je popsáno petrografické složení valounové kolekce (geofaktů, artefaktů) z Mušova na jižní Moravě.
Abstrakt (anglicky)
   It is described petrographic composition of pebble collection (geofacts, artefacts) from Mušov in southern Moravia.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012