Podrobnosti záznamu

Název
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 49, -
Strany
    s. 35-41
Rok
    2009
Poznámky
    Překlad názvu: Petrography and geochemistry of granites of the Lipno granite body
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    geochemistry
    granite
    Moldanubian batholite
Klíčové slovo
    Geochemie
    Granitů
    Lipenského
    Masivu
    Petrografie
Abstrakt (česky)
   Součástí lipenského masivu jsou biotitické granity typu Weinsberg a dvojslídné granity typu Eisgarn. Jejich chemické složení ukazuje na vznik magmatické taveniny parciálním tavením heterogenní moldanubické zemské kůry.
Abstrakt (anglicky)
   Within the Lipno granite body biotite granites of the Weinsberg type and two-mica granites of the Eisgarn type occur. Their chemical composition imply magma generation by partial melting of heterogenous Moldanubian crust.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012