Podrobnosti záznamu

Název
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    N, č. 48
Strany
    s. 51-55
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: ME 555, GA MŠk
    Překlad názvu: Petrography and geochemistry of muscovite orthogneiss from the Čavyně area
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    geochemistry
    orthogneiss
    tourmaline
Klíčové slovo
    Čavyně
    Geochemie
    Muskovitické
    Okolí
    Ortoruly
    Petrografie
Abstrakt (česky)
   V okolí obce Čavyně, severovýchodně od Vodňan se vyskytuje leukokratní muskovitická ortorula s variabilním obsahem granátu a turmalinu. Zkoumaná ortorula je peraluminická. Svým chemickým složením je blízká leukokratním turmalinickým ortorulám typu Blaník.
Abstrakt (anglicky)
   In the Čavyně village area, northeast of the town Vodňany felsic muscovite orthogneiss with variable amount of garnet and tourmaline occurs. Examined orthogneiss have a peraluminous character and significant geochemical features lake as leucocratic tourmaline-bearing orthogneisses of the Blaník type.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012