Podrobnosti záznamu

Název
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
Údaj o odpovědnosti
    Miloš René
Další názvy
    Petrography and geochemistry of muscovite orthogneiss from the Čavyně area
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 48
Strany
    s. 51-55
Rok
    2008
Poznámky
    1 obr., 4 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    granáty
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    ortorula
    turmalín
Geografické jméno
    Čavyně (Strakonice, Vodňany)
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    Čavyně
    Geochemie
    Muskovitické
    Okolí
    Ortoruly
    Petrografie
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 8. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012