Podrobnosti záznamu

Název
    Petrografie poličského krystalinika
Další názvy
    Petrography of the Polička crystalline Complex
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 94, č. srpen
Strany
    43
Rok
    2009
Výraz tezauru
    perography, litology, tectonic, P-T conditions, Polička Crystalline Complex, Czech Republic
Klíčové slovo
    Krystalinika
    Petrografie
    Poličského
Abstrakt (česky)
   Poličské krystalinikum představuje geologicky poměrně komplikovanou jednotku náležející k bohemiku. Rozdělení poličského krystalinika (na tři pásma odráží nejen jejich odlišnou litologii, ale odděluje i části s odlišným variským metamorfním vývojem. Vývoj spodního pásma byl výrazně ovlivněn pohyby na kontaktu mezi svrateckým krystalinikem a bohemikem reprezentovaným poličským krystalinikem. Granulity, inkorporované do tohoto pásma tektonicky, indikují téměř izotermální dekompresi. Metapelity v jejich okolí jsou ovlivněny migmatitizací, která souvisí s intruzí granitoidu do této zóny. Střední pásmo indikuje vývoj od starší nízkotlaké a středně teplotní metamorfózy (M1) k středně tlaké a středně teplotní metamorfóze (M2). Minerální asociace metamorfózy M1 se zachovaly pouze v severní části krystalinika. Svrchní pásmo je reprezentováno hlavně svory a kvarcity, které jsou geneticky spjaty s letovickým krystalinikem.
Abstrakt (anglicky)
   Petrography of the Polička crystalline Complex
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014