Podrobnosti záznamu

Název
    Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienského neoproterozoika (Rakovnicko)
Další názvy
    Petrography of selected amphibole lamprophyres and associated intrusions in the NW part of the Barrandian Neoproterozoic (rakovník area).
Autor
    Krmíček, Lukáš
    Stárková, Marcela
    Vorel, Tomáš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    7
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Barrandian Proterozoic, appinite suite, Kožlany intrusive zone, spessartite, diorite
Klíčové slovo
    Amfibolických
    Barrandienského
    části
    Intruzí
    Lamprofyrů
    Neoproterozoika
    Petrografie
    Rakovnicko
    Severozápadní
    Souvisejících
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Příspěvek shrnuje výsledky petrografického studia amfibolických lamprofyrů (spessartity, camptonity) a souvisejících intruzí, které pronikají neoproterozickými sedimenty v sz. části barrandienu na Rakovnicku. Charakterizovány byly jak lamprofyry "appinitového texturního typu", které jsou společně s mikrodiority geneticky svázané s drobnými tělesy amfibolických dioritů, meladioritů až hornblenditů, tak lamprofyry, které prorážejí granodiority až křemennými diority kožlanské intruzivní zóny.
Abstrakt (anglicky)
   Petrography of selected amphibole lamprophyres and associated intrusions in the NW part of the Barrandian Neoproterozoic (rakovník area).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014