Podrobnosti záznamu

Název
    Petrographic composition and chemical technological properties of sapropelic coals from the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
Údaj o odpovědnosti
    B. Hanák, M. Pozzi
Autor
    Hanák, B.
    Pozzi, M.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 74, no. 2
Strany
    p. 145-150
Rok
    1999
Poznámky
    1 obr., 4 diagr., 6 tab., 12 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    geneze ložiska
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    namur
    petrologie sedimentární
    sapropel
    uhlí bituminózní
    vlastnosti chemické
    vlastnosti technologické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Basin
    Chemical
    Coal
    Coals
    Composition
    Petrographic
    Poland
    Properties
    Sapropelic
    Silesian
    Technological
    Upper
Abstrakt (anglicky)
   This paper includes results of petrographical, chemical, fluorescent and pyrolithic examinations of sapropelites of coal beds (Nmaurian A, B, C) of the Upper Silesian Coal Basin, using the Rock-Eval method. These beds have been recently found during mining. The results obtained allowed to prove the genetic-petrographic differences, to estimate the rank, degree of alteration of the organic substance. Results of examination have shown than cannel and humic coals were formed of similar organic substances but in different depositional conditions, which caused mainly changes in petrographic composition and in smaller extent also of chemical and technological properties. Boghead has different properties caused by different environmental conditions and dissimilar organic matter
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012