Podrobnosti záznamu

Název
    Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
Údaj o odpovědnosti
    Anna Vozárová
Další názvy
    The petrology of crystalline rocks of Zemplinicum (West Carpathians)
Autor
    Vozárová, Anna
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza
Svazek/č.
    Roč. 14
Strany
    s. 7-59
Rok
    1991
Poznámky
    23 obr., 20 tab.
    Zkr. název ser.: Západ. Karpaty, Sér. Mineral. Petrogr. Geochém. Metalogen.
Předmětová skupina
    amfibolit
    analýza hornin
    migmatit
    minerály
    ostrovy starších útvarů v neovulkanitech
    pH
    rula
    souvrství byštianské
    teplota
    tlak
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Byšta
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Hornín
    Kryštalinika
    Petrológia
    Zemplinika
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012