Podrobnosti záznamu

Název
    Petrological and structural evidence of Late Variscan nature of contact between Moldanubicum and Barrandian in Klatovy area
Další názvy
    Petrologické a strukturní doklady pozdně variského charakteru kontaktu Moldanubika s Barrandienem v oblasti Klatov a Domažlic