Podrobnosti záznamu

Název
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
Údaj o odpovědnosti
    Barbora Schulmannová, Zuzana Skácelová, Jaroslava Pertoldová, Pavel Schovánek
Další názvy
    Petrological and geophysical research of the crystalline rocks between Chotěboř and Trhová Kamenice
Autor
    Pertoldová, Jaroslava, 1956-
    Schovánek, Pavel
    Schulmannová, Barbora, 1963-
    Skácelová, Zuzana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Strany
    s. 42-45, Příl. V
Rok
    2005
Poznámky
    2 diagr. v textu, 12 fot. v Příl. V
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 44-45
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Klasifikační znak
    552
    553.5/.8
Skupina konspektu
    552
    553
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    diorit
    gama-spektroskopie
    geologie regionální
    granodiorit
    kámen stavební
    kamenivo přírodní
    krystalinikum
    kutnohorské krystalinikum
    mapa geologická
    měření radiometrické
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    pluton
    rula
    skarn
    železnohorský pluton
Geografické jméno
    Chotěboř (Havlíčkův Brod, Chotěboř)
    ČR-Čechy
    Štikov (Havlíčkův Brod, Chotěboř)
    Trhová Kamenice (Chrudim, Hlinsko)
Klíčové slovo
    13-44
    Chotěboří
    Geofyzikální
    Hlinsko
    Hornin
    Kamenicí
    Krystalinických
    Petrologický
    Trhovou
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012