Podrobnosti záznamu

Název
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitové horniny s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
Další názvy
    Petrological study of the grt-cpx-albite rock with magnetite, Česká brána crystalline complex, Žernoseky
Autor
    Pertoldová, Jaroslava
    Pudilová, Marta
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí: seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
Poznámky
    Akce: 2002 ; Praha
Výraz tezauru
    grt-cpx-albite rock, geothermometry, mineral association, oxygen isotops,
Klíčové slovo
    Brány
    České
    Grt-cpx-albitové
    Horniny
    Krystalinika
    Magnetitem
    Petrologický
    Výzkum
    Žernoseky
Abstrakt (česky)
   Výzkum grt-cpx-albitové horniny s magnetitem a okolních amfibolitů v krystaliniku České brány byl zaměřen na rovnovážné minerální asociace, chemismus minerálů, geotemometrii a izotopy kyslíku v silikátech a magnetitu.Asociace grt-cpx a grt-amp dovoluje pro studované horniny předpokládat hlavní (pravděpodobně starší) metamorfní podmínky odpovídající amfibolitové facii při minimálním tlaku 6kb (Jd je 6,1 mol. %).Zonalita granátů se středy zrn bohatých spessartinovou složkou svědčí o prekurzorech primárně bohatých Mn. Teploty vypočítané na základě izotopového složení minerálních párů jsou srovnatelnés teplotami odvozenými podle minerálních paragenezí.Zjištěné P-T podmínky metamorfózy grt-cpx-albitové horniny a okolního amfibolitu podporují představu o metamorfním přiřazení hornin k jednotce saxoturingika.
Abstrakt (anglicky)
   Petrological study of the grt-cpx-albite rock with magnetite, Česká brána crystalline complex, Žernoseky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014