Podrobnosti záznamu

Název
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky.
Další názvy
    Petrologic study of grt-cpx-albite rocks with magnetite, crystallinikum of Česká brána, Žernoseky.
Autor
    Pertoldová, Jaroslava
    Pudilová, Marta
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí
Výraz tezauru
    Česká brána
    grt-cpx-albite rocks
    oxygen isotopes
    petrology
    Žernoseky
Klíčové slovo
    Brány
    České
    Grt-cpx-albitových
    Hornin
    Krystalinika
    Magnetitem
    Petrologický
    Výzkum
    Žernoseky
Abstrakt (česky)
   petrologická a izotopová (delta 18O) studie grt-cpx-albitových hornin
Abstrakt (anglicky)
   petrology and isotope (delta 18O) study of grt-cpx-albite rocks
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012