Podrobnosti záznamu

Název
    Petrologický výzkum pyroklastik ze štoly Nový Hackelberg, Zlaté Hory-západ
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Staněk, Jiří Souček
Další názvy
    Petrological investigation of the pyroclastics from the Nový Hackelberg schaft, Zlaté Hory-west (Czechoslovakia)
Autor
    Souček, Jiří
    Staněk, Stanislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 1988, č. 3
Strany
    s. 289-314
Rok
    1989
Poznámky
    11 obr., 10 foto, 1 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    druhotné minerály
    geochemie metamorfovaných hornin
    klastické vulkanické horniny
    oblast moravskoslezská
    rudní minerály
Klíčové slovo
    Hackelberg
    Hory-západ
    Nový
    Petrologický
    Pyroklastik
    štoly
    Výzkum
    Zlaté
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012